Sejumlah 44 Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan angkatan 2017 dan 2018 mengadakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama 4 hari dari tanggal 23-26 April 2019, dengan tujuan Negara Malaysia dan Singapura. Didampingi dosen pembimbing dan staf tendik KKL melakukan kunjungan di antaranya IPAL terpadu di IWK Malaysia, Tata Ruang Putraja, dan rintisan kerjasama dengan Univerity Teknologi Malaysia (UTM) di Johor Bahru serta mengamati Konservasi di Malaka, Pengolahan Air Bersih di New Water dan Perbandingan tata ruang singapura.

Di UTM Program Magister Ilmu Lingkungan sekalian mengadakan rinitisan kerjasama dan di akhiri dengan tukar menukar Cindera mata.